SZKOŁA BIBLIJNA
Dodane przez admin dnia 10/09/2017 22:52W październiku 2017 roku w kościele parafialnym Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach, rozpoczęła działalność bezpłatna Szkoła Biblijna.

Po Lublinie, gdzie jeden z najwybitniejszych w naszym kraju biblistów, ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM rozpoczął tę formę ewangelizacji, Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu, Pabianice są kolejnym miastem, w którym rozpoczyna działalność Szkoła Biblijna.

 
Treść rozszerzona

Pierwszym celem zajęć jest edukacja biblijna. Szkoła Biblijna ma zapewnić słuchaczom pogłębioną wiedzę na temat ksiąg Starego i Nowego Testamentu, to znaczy pełniejsze poznanie Boga i Jego woli względem człowieka. Lektura Biblii zwykle nasuwa wiele pytań.


Zadaniem organizowanych spotkań jest dostarczenie narzędzi do poprawnego i samodzielnego czytania Pisma Św. Czym innym bowiem jest prywatna lektura, podczas której Bóg przemawia do nas w naszym „tu i teraz", a czym innym odczytanie uniwersalnego i ponadczasowego przesłania tekstów biblijnych.


Drugim celem zajęć jest formacja biblijna. Pogłębienie wiedzy ma służyć pogłębieniu wiary. Prawda o Bogu zachwyca nas i pociąga. Temu, kto czegoś nie zgłębił, nawet najmądrzejsza rzecz może wydać się mało interesująca, lecz zagłębiając się w temat, odkrywa, jak mylne były jego pierwsze odczucia. Zdobywanie wiedzy na temat Pisma Św. ma pomóc w formacji duchowej - w bardziej świadomym i radosnym przeżywaniu wiary. Dlatego każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, może wziąć w nich udział. Zajęcia będą podzielone na trzy części:


Pierwsza z nich będzie poświęcona zagadnieniom wprowadzającym, takim jak problem natchnienia, powstanie kanonu Pisma Św., zasady interpretacji tekstów, odkrycia w Qumran, księgi apokryficzne, itp.


W drugiej części będą omawiane wybrane księgi Pisma Św., jak na przykład poszczególne Ewangelie czy listy św. Pawła. W przypadku każdego pisma zostaną omówione wszystkie ważne zagadnienia - począwszy od kontekstu historycznego, na przesłaniu kończąc.


Częścią trzecią będzie praca na wybranych tekstach (przykładowo opis zwiastowania), które zostaną szczegółowo przeanalizowane. Słuchacze uzyskają w ten sposób nie tylko pogłębioną wiedzę na temat samego tekstu, ale zobaczą też, jak - krok po kroku - odczytuje się przesłanie Pisma Św.


Więcej informacji na: www.waldemarrakocy.pl (pod zakładką „Szkoła Biblijna")


Ze względu na bogactwo Pisma Św. zajęcia są planowane w cyklu trzyletnim. Można włączyć się w nie w dowolnym momencie. Nie ma bowiem większego znaczenia, czy ktoś rozpocznie swoją edukację biblijną od Ewangelii, Listów św. Pawła czy od Psalmów.