Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach

Oaza Rodzin

Grupy Parafii nmpo12_nmp w Pabianicach

"Kościół domowy" przedstawia pełną realizacje charyzmatu "Światło - Życie" w odniesieniu do wspólnoty małżeńskiej, do wspólnoty rodzinnej. Tak jak w każdej osobie ludzkiej musi się dokonać synteza polegająca na jedności pomiędzy światłem, czyli poznaniem, a naszą egzystencją, naszym życiem, tak musi się ona dokonywać we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej.

Wejście na drogę formacji zaczyna się zwykle od świadectwa tych, którzy już są na tej drodze. Dzieje się to zwykle podczas rekolekcji wakacyjnych (w których corocznie bierze udział kilka małżeństw) lub pracy w grupie małżeństw - kręgów, których mamy cztery. Spotkania odbywają się w rodzinach w obecności księdza moderatora. Jest to etap ewangelizacji, którego celem jest doprowadzenie do religijnego ożywienia przez osobiste spotkanie z Chrystusem i pełniejsze związanie z Nim swego życia, także w wymiarze swego małżeństwa i rodziny.

Ruch Światło - Życie stara się tez o jedność nurtu ewangelizacyjnego i nurtu Odnowy w Duchu Świętym, które razem powinny wejść do parafii, widząc konieczność zjednoczenia rożnych ruchów odnowy i ich współdziałania w dziele ewangelizacji i wyzwolenia. Szczególnie swoje zadanie widzi Ruch Światło - Życie w budowaniu jedności miedzy Urzędem a charyzmatem w Kościele katolickim. Przejawem jedności w tym wymiarze jest troska o poznawanie nauczania Kościoła, dokumentów soborowych i innych wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego, a zwłaszcza Ojca św., śledzenie i wprowadzanie w życie zaleceń Episkopatu Polski.

Cala praca formacyjna Ruchu Światło - Życie ma wyraźną wizję punktu docelowego, którym jest model parafii wspólnotowej - posoborowej. Ruch przygotowuje ludzi, którzy mogliby przejąć w parafii rożnego rodzaju diakonie, aby zapewnić jej żywotność i rozwój. Już teraz członkowie Ruchu zaangażowani są w pracę w poradni rodzinnej, w zespole synodalnym, w radzie parafialnej.

U podstaw wszelkich działań podejmowanych przez Ruch znajduje się integralna i organiczna wizja wspólnoty lokalnej Kościoła, będącej wspólnotą służb i charyzmatów, wspólnotą wspólnot i obejmującej w swojej dynamice ewangelizacyjnej każdego bez wyjątku człowieka. Ruch jest rzeczywistością bardzo bogatą, złożoną, jest po prostu przejawem życia Kościoła w Jego pełni, a życia nie można ując w schematy. Wszystko wskazuje na to, ze dotychczasowy okres historii Ruchu należy uznać za początkowy, okres zasiewu, objawiania się i krystalizowania pewnej wizji programu i drogi, jaką należy kroczyć. To co zostało zasiane i zaczęło kiełkować musi być pielęgnowane i musi się rozwijać.


Spotkania Oazy Rodzin odbywają się raz w miesiącu. Termin spotkań ustalany jest na bieżąco na każdym spotkaniu.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Theme designed by Max Toball
Copyright Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach ul. Zamkowa 39 tel. 42 215 28 23 © 2011
1,437,907 Unikalnych wizyt