Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach

Stowarzyszenie Mi?osierdzia ?w. Wincentego á Paulo

Grupy Parafii nmpo12_nmp w Pabianicach

W roku 1927 ks. Leopold Petrzyk powołał do życia Zespół Pań Miłosierdzia, w którym pracowały niewiasty niosące pomoc duchową i materialną potrzebującym.


W roku 1982 zespól ten przekształcił się w Wincentyński Zespół Charytatywny, w którym pracowali także panowie. Od roku 1990 nosi on nazwę Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo. Stowarzyszenie liczy 25 członków czynnych i 6-ciu członków wspierających.

Zespół nasz opiekuje się 86 osobami chorymi i starszymi, 15 rodzinami wielodzietnymi, 14 półsierotami i 4 sierotami. W sumie pod opieką mamy 87 dzieci.

Raz w miesiącu, w pierwszy poniedziałek o godz.16.00, odbywają się zebrania Stowarzyszenia, na których ustalamy zakres prac na najbliższy czas, oraz pogłębiamy wiedzę religijną. W każdą środę od godz. 9.00 do 11.00 członkowie Stowarzyszenia pełnią dyżury w salce na plebanii, by służyć pomocą i radą potrzebującym, rozdzielają odzież otrzymaną od darczyńców, a w inne dni odwiedzają chorych w domach. Można tez w ten dzień przynieść dary dla naszych ubogich. Jeśli jest to odzież używana, istotne jest, by była ona w dobrym stanie i czysta.

Z okazji uroczystości i świąt patronalnych członkowie Stowarzyszenia uczestniczą we wspólnej Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu, biorą udział w sesjach poświęconych pracy Stowarzyszenia i ogólnopolskich zjazdach Stowarzyszeń Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, które co roku odbywają się w Częstochowie.

W celu pozyskania na skuteczną pomoc funduszy, członkowie Stowarzyszenia kwestują z puszkami, rozprowadzają "sianko" na stół wigilijny oraz zwracają się z prośbą o pomoc finansową lub rzeczową do zakładów pracy i firm oraz przeprowadzają zbiórki na fundusz ochrony macierzyństwa. Przed świętami, dla najbiedniejszych rodzin wielodzietnych, organizowane są paczki żywnościowe.

11 lutego organizowany jest Dzień Chorych, w którym to dniu chorzy przywożeni są do naszego kościoła na Msze św. i przyjmują sakrament Namaszczenia Chorych. W Dniu Dziecka organizowane są pielgrzymki dla dzieci do sanktuariów Maryjnych finansowane z funduszów Stowarzyszenia. W okresie Świąt Bożego Narodzenia urządzana jest Wigilia dla osób samotnych oraz "Mikołaj" dla dzieci. Uroczystości te urozmaicone są grą i śpiewem dzieci i młodzieży zorganizowanej w stowarzyszeniach kościelnych. Dzieci zaś otrzymują paczki ze słodyczami od św. Mikołaja.


Stowarzyszenie Miłosierdzia współpracuje ze Stowarzyszeniem św. Brata Alberta, które prowadzi świetlicę „Przystań” dla dzieci z rozmaitymi trudnościami.


Chętnych do pomocy św. Wincentemu w niesieniu ubogim („naszym panom”, jak ich nazywał św. Wincenty) wsparcia prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Theme designed by Max Toball
Copyright Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach ul. Zamkowa 39 tel. 42 215 28 23 © 2011
1,437,881 Unikalnych wizyt